Địa chỉ cơ sở 1:

08 Trần Rến, Phường Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên

Địa chỉ cơ sở 2:

322 Nguyễn Văn Linh, Phú Lâm, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên